Erzsi-Zsu blogja

Vers
Doli-Erzsi•  2020. december 11. 09:56

Nem vagyok költő

NEM VAGYOK KÖLTŐ!

Csak az érzéseimet 

írom le! 

Te ezt olvasod! 

Lelkemből jő, 

halld meg 

amit mondani akarok!

Amikor a lelkem

fájón hervadt, 

a szeretetről 

írnom kell! 

Mert minden embert

úgy kell elfogadni

amilyen, 

megváltoztatni

nincs jogom! 

Alázattal kérlek

ne ítélj! 

Szeress! 

Nem vágyom babérokra, 

és égbe kiáltom

a szavaimat, 

melyet lehet, 

hogy a hamu oltja ki!

S mégis írnom kell! 

Doli-Erzsi•  2020. november 18. 16:35

Belém halva

Elveszett csendem, sebzett

őszöm, aggódó idő

tiltás, hideg törvényű

kopott zártság, őrjítő!


Belém halnak a vágyak, 

az elhalkult nappalok, 

hisz könnyezve öleltél, 

nyirkos, fázós hajnalon.


Fájdalmas az elmúlás, 

látszik a fák ágain,

szívbe vonaglik a csend, 

nem adja már árnyait.


Tej színt önti a tájra, 

ágakra csipkét horgol, 

s megdermeszti a létet, 

fehér bundában mormol! 

Doli-Erzsi•  2020. október 31. 07:50

Emlékül hagyva

Ó, de szép az én Nagykanizsám,

érte mondok sok-sok imát, 

megírták a fenséges himnuszát,

felmagasztalták az ezeréves múltját! 


Átölelnek a fiatalkori emlékeim, 

rám nehezülnek a múló perceim, 

öreg sarjnak hitét visszaadta, 

minden gyerek, a felnőtt kincsét szavalja.


Ó, de szép az én Nagykanizsám,

érte mondok sok-sok imát, 

hosszú litániát zengi a képzelet, 

kesergő avar lepte el a lelkemet! 


Oly sokat adtál, óvtál, őriztél,

önzetlen szerelem bájos kincsét, 

és elvettél egy időtlen utazót,

emlékül hagytál múltból származót! 

Doli-Erzsi•  2020. október 15. 19:34

Őszi képek

Adj jelet te őszi táj,

hisz az idővel futok, 

békétlenségem vidám

színével mában múlok!

 

Bokor lengi ősz haját,

vágyainkat megfestik,

s aludni térnek a fák, 

szebbé válnak perceink! 

Doli-Erzsi•  2020. október 7. 11:08

Égi trónján

Galambszürke ma az ég,

könnye csorog, 

eresz kopog, 

napfény bújik fellegekben. 

 

Amint dacol az elnyomás, 

rozsdabarnát fest a világ, 

őszi ruháját hordja már ma, 

Égi trónján álmodik a Nap!