Erzsi-Zsu blogja

Vallás
Doli-Erzsi•  2017. március 3. 18:56

Böjti imám

Áldott olvasóm ékes gyöngyeit,
Ujjaim köré fonó pirkadat,
Lelkem kidobta szenvedéseit,
Istenem, add a szent irgalmadat.
Esdekelve kérlek, áldj meg! Szemem
Bánatkönnye arcomon szivárog,
Szeretet szétzúzza a jelenem,
Fájdalom és a halál már károg.
Megváltóm, cipelem testem bűnét,
Hiszem, hogy eljön ám a Megmentőm,
És letehetem életem nyűgét,
Oh, irgalmazz, bocsáss meg, Teremtőm!
...
Imák hozzák a földi tisztulást,
Létemnek Te adod a gyógyulást.

Doli-Erzsi•  2016. december 5. 14:39

Fohászom

Fénytelen Ég ad
bús napokat,
ezüstös hóesést.
Vétkemhez, megértés
és ima kell...
- ámbár így is nagy a kísértés,
lassan simítja a bűnt,
hitünk tanít alázatot,
- Isten adta fájó látomást,
de érzi a lélek ébrenlétét,
hisz minden erőmmel
hozzá fohászkodom.

Megadott szavak: - fénytelen, hóesés, simít, lassan, tanít, vétek, ezüstös, kisértés, látomás, ébrenlét.
 

Doli-Erzsi•  2015. november 23. 15:04

Hálát adok

Ó, én jó Istenem,
köszönöm életem!
Sorsnak hálát adok,
hálátlan nem vagyok.
 
Lélek könnycsepp gyűlik,
fájdalom gyöngyözik,
gúzsba köt a hitem,
szívemben lepihen.
 
Őrző Angyalkáim,
óvjátok hibáim,
imává szelídít,
bánatot elcsitít.
 
Bódítón szeretget,
szárnyával ölelget,
Angyalok gyógyítják,
arcomat simítják.
 
Kitárom szívemet,
lásd meg, a lelkemet,
gonoszkodó vétkem,
ím, életem féltem.
 
Hiszek az erődben,
éltető jövőben!
Ó, én jó Istenem,
köszönöm életem!

Doli-Erzsi•  2015. augusztus 6. 11:35

Higgy, mert van Isten!

Mosolyogj, rám ó jó Uram,
békét adj a mi vágyunknak,
adj hitet minden embernek,
szabadságot a léleknek.
 
Mosd tisztára szavainkat,
hallgasd hát meg imáinkat,
régmúlt emléket felidéz,
az emberi érzékiség.
 
Talán a fény is kifakad,
és szeretet szava arat,
a léleknek oltalmat adj,
szívbe örökre ott maradj!

Doli-Erzsi•  2015. április 8. 12:09

"Üdvöz légy, Mária!"

Lásd hát..."Üdvöz légy, Mária!"
A Magyarok Nagy Asszonya,
íme a Jézus te fiad,
néki sem lesz már otthona!
 
Lásd hát..."Kegyelemmel teljes,"
elhagyják már a szép hazát,
igen, itt élni gyötrelmes,
halld hát meg, Nép akaratát!
 
Lásd hát..."az Úr van teveled,"
áld meg, hisz nincs maradása,
segítsd kérlek, szent lelkeddel,
áldott a harang zúgása.
 
"áldott vagy te az asszonyok
között," érezd a fájdalmat,
letérdelve imádkozom,
adjon nekünk nyugodalmat!
 
"és áldott a te méhednek
gyümölcse, Jézus." Lásd áldunk.
Amit velünk nagyok tesznek,
nem volt elég amit láttunk?!
 
Ó, "Asszonyunk Szűz Mária",
kérve - kérlek meddig várjunk,
Urunk hallgat szavaidra,
menekül hát, honfitársunk!
 
Lásd hát..."Istennek szent anyja,"
sokunk lelkét korbácsolják,
temet a Népnek moraja!
Érzed, hogy nem veszett ország!
 
Hát, "imádkozzál érettünk,"
kérd a Jézust, hogy segítsen,
ím, mond ám, mi lesz így velünk,
hitemet el nem veszítem!
 
"bünösökért, most és" mindig,
mert dicsőséges Asszonyunk,
áldott szavaidat hiszik,
lásd békére áhítozunk!
 
Adj megélhetéshez jogot,
országunkat ám újjátesz ,
Uram ments meg a kolonctól,
"halálunk óráján. Ámen."