Erzsi-Zsu blogja

Vallás
Doli-Erzsi•  2023. október 5. 07:50

Válasz

Istenhez  szólnak íme e szavak,

hisz  csakis Ő látja a lelkünket,

hit nélkül az imáink csupaszak,

s belül siratjuk a gyötrelmünket!

Doli-Erzsi•  2021. január 5. 11:15

Négysoros

Remegő gondolat hittel felel.

Titkos magányom mereng fellegen. 

Túlélő bezártságom betemet. 

Aprócska imám Isten kegyelme. 

Doli-Erzsi•  2020. május 17. 17:23

Hit

Ajkamra a szó, 

ujjaim köré hála-

ima fonódik! 

Doli-Erzsi•  2020. március 28. 08:14

Fohászom 2020 tavaszáért

Hidd el minden nap egy áldás,

kezem imára kulcsolom, 

s tisztul a reggeli váltás, 

egy szebb jövőre gondolok. 


Megerősít a hitemben, 

síró lelkem rakoncátlan, 

hisz vírus nélkül rebegem, 

félelem úgy kiszolgáltat. 


Halld meg az imám presztízsét, 

segítsd túlélni e terhet, 

szenvedés keserű ízét, 

könyörülj rajtunk Istenem! 

Doli-Erzsi•  2019. december 22. 08:28

4. Gyertya

Szeretet

Harangszó hírt hoz, 

Várakozó csodára, 

Szeretet fakad.