Csodálatok

Vallás
DanyiDenesDezso•  2022. június 5. 16:57

Pünkösdi torzó 20 évszázad múltán

 Pünkösdi torzó... a SZERETEThez*

- 20 évszázad múltán –

 

E végtelen
gyilkos zajnak
óriás
a csöndje.

 

Fújjak-e riadót most agyamban?
Vagy hagyjam e dalt is torz alakban?
Köpjek lángodra - mi úgyis eléget?
"tűznek tartva fönn e gonosz nemzetséget"*?

 

Fájdalmad nagy! Mi feszítettük azzá!
Mi apasztottuk Krisztusod szárazzá*!
S mióta Szent Szellemed győzve tör előre*
már illatozhatnánk* is hű népeddé nőve!

 

Itt kell hát megállnunk: a szívnek meredélyén
hol enyészet tombol, s a szél tüdőnkbe váj...
Vagy elnyeletünk végleg a lélektárnák mélyén
hol oszló erkölcseink fojtó bűze száll...

 

*******

*Isten SZERETET (1János4:8) *a mostani ég és föld tűznek van fönntartva (2Péter3:7) *Jézus kínhalált szenvedett (Zsidók12:2) *erőt kaptok, ha a Szentszellem eljön rátok (Csel.1:8) *járjatok szeretetben, Istennek kedves, jó illatul! (Efézus5:2)

 

DanyiDenesDezso•  2020. december 16. 00:37

Giccs, Jézus-fantomképpel

 

3

strófa

karácsonyra

nyugati, egzisztencialista

civilizációnk mammonizálódott

szivárványosan sokk-színű keresztyénységének

totalitáriánussá kapitalizálódó globális fenyőfája alá

*

*******

 

Giccs, Jézus-fantomképpel

 

 

Lehet szép arcotok kárpitba kötözve.

Modern ajkaitok antikkal ötvözve!

Rokokós légypiszkok!... Sok klasszikus faláb!!...

- Jól meggondoltátok??? - Nem adjátok alább????

 

Önhittséggel bélelt, Túdós pletykafészkek!

Ha ti nem unjátok, rühellik a székek!

Maratoni láztól tüzes már az ülep...

Bárgyún hahorásztok: - Ez az Önhevülep!

 

Nem hencegni jöttem, s bátran lopakodni...

dús szellemetektől holttá kopaszodni!*

Krisztus szerelmének sodrába hevülten**

latorként követem - csontjaim-törötten!...

 

*

(’Akinek nem inge, ne vegye magára!’

de pótmegoldásként legyen bő gatyája!...

hogy a közelítő Ítélet napjára

reszketve húzhassa fejére, nyakába!)

 

*Mert kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, s az igazságtól elfordítják fülüket. (2Tim 4:3-4)

**Krisztus szerelme szorongat, hogy ne magunknak éljünk, hanem annak, aki értünk született, élt, meghalt és föltámasztatott!  (2Kor 5:14-15)