Felemelő imák

Azes•  2009. december 25. 19:27

 

 

Bogumil Tisztító ima:

Tisztíts meg engem Istenem!

Tisztíts meg engem, bensőmet-külsőmet.

Tisztítsd meg testem, lelkem, szellemem.

Növekedjenek bennem fénymagok,

Hogy fáklyává lehessek.

Hadd legyek láng,

Hogy mindent önmagamban,

S magam körül is mindent

Fénnyé válthassak át!

Ámen

 

 

 

Hitvallás

(F. E. Eckard Sthrom féle Esszénus ima)

 

Hiszek egy Istenben,

Mindenható Atyámban,

Az Univerzum Teremtőjében,

És Krisztusban, az ő fiában,

És  a Szentlélekben,

Aki bennem lakozik.

És angyalaiban,

akik kísérnek és oltalmaznak engem,

most és mindörökké.

Hiszek Máriában, az Angyalok Királynőjében,

az egy Jézus anyjában,

És az egyetemes egyházban.

Hiszek az Atyához való visszatérésben,

és az Ő Fényében énbennem.

Az Atya és én egyek vagyunk,

egyek az Univerzummal,

és egyek minden teremtményével,

mindörökkön örökké

Ámen

 

 

 

Mi Atyánk

(F. E. Eckard Sthrom féle Esszénus ima)

 

Mi Atyánk,

Univerzum Teremtője,

aki bennünk vagy.

Tetteimmel akarom dicsőíteni a neved,

Új Birodalmad bennem és általam jöjjön létre,

Akaratod testem és szellemem által valósuljon meg.

Testünk és szellemünk mindennapi eledelét add meg nekünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket,

mert mi nem tudjuk mit cselekszünk,

és ahogy mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek,

És Angyalaid által vezess minket a Felismerés Útjára.

Mert tiéd az Univerzum,

tiéd a Szeretet,

és tiéd a Fény

Örökkön örökké

Ámen

 

 

 

 

Ave Maria

(F. E. Eckard Sthrom féle Esszénus ima)

 

Üdvözlégy Mária,

malaszttal teljes,

az Úr van Teveled,

boldog vagy Te az asszonyok között

és boldog a Te méhednek gyümölcse, Jézus,

ki szeretetet izzít bennünk.

Szent Mária,

Isten Anyja,

Szívem Királynője,

könyörögj értünk tudatlanokért,

most és a szükség órájában.

Borítsd körénk köpenyed,

oltalmul és menedékül nekünk.

 

 

 Ősi Esszénus Miatyánk

„Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te Neved.

Jöjjön el a Te országod.

Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

Mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeznek.

És ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól.

Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, most és mindörökké,

Ámen”

 

Ősi Esszénus ima a Földanyához

„Mi Anyánk ki a Földön vagy, szenteltessék meg a Te Neved.

Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod,

Miként te benned azonképpen bennünk is.

Ahogyan mindennap elküldöd a Te angyalaidat, úgy küld el őket hozzánk ma is. És bocsásd meg a mi bűneinket, miképpen mi is jóvátesszük mind azt, amit ellened vétkeztünk.

És ne vígy minket a betegségbe, de szabadíts meg minden rossztól,

Mert tiéd a Föld, a test és az egészség.

Ámen”

 

 

Hun Miatyánk


Mi atyánk, Istenünk!
Bennünk van országod.
Előttünk szent neved,
s törvény akaratod!
Minden napunk gondját
magadon viseled,
bűneinket,
mint mi másnak,
nekünk elengeded.
Te kezed vezet kísértéseken át,
s lefejté rólunk a gonosz járomát.
Tiéd a nagyvilág összhatalma, üdve,
mindöröktől fogva legyen mindörökre.

 

 

Bízzál a szeretetben

 

Bízzál a szeretetben, még ha fájdalmat is hoz!

Ne zárd be a szíved! A szív csak azért van, hogy elajándékozzuk, meghal, ha nevet.

A fájdalom azonban nehéz és hosszan tartó. Engedd, hogy a fájdalmas szeretet ébren maradjon szemeidben!

A lótuszvirág kinyitja szirmait a napsugár csókjára, és elveszt mindent, amije van.

Nem akart bimbói örökös téli ködében maradni.

 

                                                                                  (Rabindranath Tagore)

 

 

 Kristoph Oetinger: Isten adjon

       (XVIII. sz.)

 

Isten adjon neked erőt,

Hogy megragadhassd azokat a dolgokat

Amelyeken változtatni tudsz.

Isten adjon neked belátást,

Hogy elfogadd azokat a dolgokat,

Amelyeken nem változtathatsz.

És Isten adjon neked bölcsességet,

Hogy az egyiket a másiktól,

Meg tudd különböztetni.


 

 

Szent Rita

EGY MEGHALLGATOTT IMÁDSÁG

 

Erőt kértem az Úrtól,
s Ő nehézségeket adott,
melyeken megedződtem.

Bölcsességért imádkoztam,
és problémákat adott,
melyeket megtanultam megoldani.

Előmenetelt óhajtottam,
gondolkodó agyat adott,
és testi erőt kaptam, hogy dolgozzam.

Kértem bátorságot,
és Isten veszélyeket adott,
melyeket legyőztem.

Áhítottam, hogy szeretni tudjak,
és kaptam az Úrtól bajbajutott embereket,
akiken segítsek.

Kegyes jóindulata helyett
alkalmat kaptam a jóra.

Semmit sem kaptam, amit kértem -
és mindent megkaptam,
amire szükségem volt!
Imádságom meghallgatásra talált.

  

A szeretet imája

 

Gyönyörű álmot osztunk meg egymással – olyan álmot, amelyben boldogság élni. Ebben az álomban csodálatosan napsütötte, meleg nap van. Madarak dalolnak, szellő susog, egy kis patak csörgedez. Elindulsz a patak felé. Partján egy öregember meditál, és látod, hogy a fejéből színpompás, csodás fény árad. Megpróbálsz csöndben maradni, hogy ne zavard, de ő észrevesz, és kinyitja szemét. Derű és szeretet árad pillantásából. Megkérdezed, hogyan sugározza azt a csodás fényt. Megkéred tanítsa meg neked is. Azt válaszolja, hogy sok-sok évvel ezelőtt ő is erre kérte mesterét. Az öregember elkezdi mesélni az életét. „A mesterem megnyitotta mellét, kivette szívét, majd a szívéből csodálatos láng tört elő. Aztán megnyitotta az én mellemet is, kivette szívemet, és egy kis lángocskát helyezett bele. Visszatette mellkasomba szívemet, és mikor már bennem volt, hatalmas szeretet áradt szét bennem, mert az a láng, amit a szívembe zárt, saját szeretete volt. A láng növekedett szívemben, míg nagy-nagy tűz nem lett belőle – tűz, amely nem éget, de megtisztít mindent, amihez hozzáér. Ez a tűz megérintette testem minden sejtjét, és a sejtek viszontszerettek. Eggyé váltam a testemmel, de szeretetem egyre nőtt. A tűz megérintette minden érzelmemet, és azok erős kitartó szeretetté változtak. És minden feltétel nélkül szerettem magamat. Ám a tűz tovább égett, és szeretetemet meg kellett osztanom másokkal. Elhatároztam, hogy szeretetem egy-egy apró darabját szétosztom a fáknak, és a fák viszontszerettek, és én eggyé váltam a fákkal, de szeretetem nem csökkent, hanem egyre nőtt. Szeretetemet szétosztottam a virágok között, adtam belőle a füveknek, földnek. A virágok, a füvek és a föld viszontszerettek, és mi eggyé váltunk. És a szeretetem egyre nőtt, és én szerettem minden földön élő állatot. Azok válaszoltak szeretetemre, és eggyé váltunk. De a szerettetem csak nőttön-nőtt. Szeretetemet akkor szétosztottam a kristályok között.  Kaptak belőle a kövek, a homokszemek, a fémek. Mind viszonozták szeretetemet, és én eggyé váltam velük. Aztán szeretetemet szétosztottam a víznek, az óceánnak a folyónak és esőnek és a hónak. Viszonozták szeretetemet, és eggyé váltunk. És a szeretetem csak egyre nőtt. Megosztottam szeretetemet a levegővel, a széllel. Testemből valónak éreztem a földet, a szelet, az óceánt, a természetet, és a szeretetem csak nőtt, egyre nőtt. Felnéztem az égre, a Napba, a csillagokra, és szétküldtem szeretetemet a csillagoknak, a napnak, és a Holdnak. Ők visszasugározták szeretetemet, és én eggyé váltam a Holddal, a Nappal, és a csillagokkal, a szeretetem pedig csak nőtt. Aztán minden embernek adtam a szeretetemből, és eggyé váltam az egész emberiséggel. Akárhová mentem, akárkivel találkoztam, az ő szemükkel láttam magam, mert részese vagyok mindennek, mert szeretek.”

Az öregember most megnyitja saját mellét, kiveszi a szívét, amely gyönyörű színnel ragyog, és a szívedbe helyezni a lángot. És most az a szeretet benned ég. Most már te is egy vagy a széllel, a vízzel, a csillagokkal, az egész természettel, az állatokkal , és egy vagy minden emberrel. Érzed a szíved lángjából fakadó melegséget. Fejedből gyönyörűséges, színes fény árad. A szeretet fényét sugározod, és így imádkozol:

„Köszönöm világ teremtője az életet, amit ajándékba kaptam tőled. Köszönöm, hogy mindent megadtál nekem, amire igazán szükségem van. Köszönöm, hogy ilyen gyönyörű testben élhetek, és ilyen csodálatos szellemem van. Köszönöm, hogy minden szereteteddel bennem élsz, tiszta végtelen lélek, meleg és sugárzó fény. Köszönöm, hogy szavaimat, szememet, szívemet használod, hogy megosztod velem szeretetedet, bárhová is menjek. Szeretlek annak, aki vagy, és mivel engem is te teremtettél, önmagam is olyannak szeretem, amilyen vagyok. Segíts, hogy megmaradjon a szeretet és a békesség szívemben, hogy új életet kezdhessek, hogy a további életemben szeretetben legyen részem. Ámen.

 

 

 

 

A szabadság imája

 

Ma, Világmindenség Teremtője, kérünk, csatlakozz hozzánk, és osztd meg velünk a szeretet áldozatát.

Tudjuk, hogy a valódi neved Szeretet, hogy szoros egységben vagyunk veled, ugyanaz a rezgésünk, ugyanaz a frekvenciánk, mint a tiéd, mert te vagy az egyetlen létező az univerzumban.

Segíts nekünk, hogy olyanok lehessünk, mint te, szeressük az életet, legyünk az élet, legyünk a szeretet. Segíts, hogy úgy szeretethessünk, miként te szeretsz, feltételek, kivételezés, elvárások, kötelezettség, és ítélkezés nélkül. Segíts szeretnünk, és segíts, hogy elfogadjuk magunkat ítélkezés nélkül, mert ha megítéljük önmagunkat, bűnösnek találtatunk, és bűnhődnünk kell.

Segíts, hogy feltétel nélkül szerethessünk mindent, amit alkottál, különösen a körülöttünk élő embereket – a rokonainkat, és azokat, akiket nagyon próbálunk szeretni. Mert ha elutasítjuk őket, akkor magunkat is elutasítjuk, és ha elutasítjuk magunkat, elutasítunk téged.

Segíts, hogy mindenféle feltétel nélkül olyannak szeressünk másokat, amilyenek. Segíts elfogadni őket olyannak amilyenek, mert ha ítélkezünk felőlük, bűnösnek találjuk őket, elítéljük, és meg kell büntetnünk őket.

Ma tisztítsd meg a szívünket a benne lévő érzelmi méregtől, szabadítsd meg szellemünket minden ítélettől, hogy teljes békességben és szeretetben tudjunk élni. Ma különleges nap van. Ma megnyitjuk szívünket a szeretet előtt, hogy így szólhassunk egymáshoz őszintén, és félelem nélkül: „Szeretlek”. Ma neked ajánljuk magunkat. Jer hozzánk, használd a hangunkat, használd a szemünket, használd a kezünket, használ a szívünket, hogy osztozhassunk mindenkivel a szeretetben. Ma, Teremtőnk, segíts olyannak lennünk, mint te vagy, Köszönünk mindent, amit ezen a napon kapunk, különösen a szabadságot, hogy olyanok lehetünk, amilyenek valójában vagyunk. Ámen.

 

   Assisi Szent Ferenc: Te vagy

Te vagy a szentséges, Úristen, az egyetlen, aki csodákat művelsz.
   Te vagy az erős, te vagy a nagy, te vagy a fölséges.
   Te vagy  a  mindenható  király, szentséges  Atyánk,  mennynek  és  földnek
   királya.
   Te vagy a jóság, te vagy minden jóság, te vagy a legfőbb jóság, az Úr,  az
   élő és igaz Isten.
   Te vagy a szeretet, te vagy a bölcsesség, te vagy az alázatosság, te  vagy
   a béketűrés.
   Te vagy a biztonság, te vagy a megnyugvás, te vagy az öröm és a vigasság.
   Te vagy  az igazság  és mértékletesség,  te vagy  a mindeneknek  elégséges
   gazdagság.
   Te vagy a szépség, te vagy a gyöngédség.
   Te vagy a mi védelmezőnk, te vagy a mi őrállónk és oltalmazónk.
   Te vagy az erősség, te vagy az enyhülés.
   Te vagy a mi reményünk, te vagy a mi hitünk, te vagy a mi nagy édességünk.
   Te vagy  a mi  örök  életünk, nagy  és  csodálatos Úr,  mindenható  Isten,
   irgalmas Megváltónk.

   

 http://www.youtube.com/watch?v=mzOVExrpiuk&feature=related

 

 

Néri Szent Fülö: Ima

Ó, Uram,  nem merem  már  ígérni, hogy  megjobbítom  életemet! Ha  te  nem
   segítesz, csak  rosszat tudok  tenni. Ha  nem segítesz,  még szeretni  sem
   tudlak. Magamban  semmit sem  bízom, Jézusom.  Bizalmatlan vagyok  önmagam
   iránt, benned azonban  bízom! Uram,  Jézus Krisztus, ha  te nem  segítesz,
   sohasem leszek képes jót tenni! Ha te nem segítesz, elvesztem. Jézus, légy
   az  én  Jézusom,  ez  számomra  az  üdvösség!  Add,  hogy  ne   félelemből
   ragaszkodjak hozzád, hanem szeretetből! Nem  akarok mást tenni, mint a  te
   akaratodat. Szentháromság egy Isten, könyörülj rajtam!
 

 

 

Jeruzsálemi Szent András: Üdvözöllek Uram

  Köszöntelek, ó kegyelemmel teljes, az Úr van teveled. Köszöntelek, örömünk
   eszköze,  aki  által  kárhoztató  ítéletünk  már  visszavonatott  és  áldó
   ítéletté változott.
   Köszöntelek, Isten dicsőségének temploma,  az egek királyának szent  háza.
   Te vagy Isten kiengesztelődése az emberekkel.
   Köszöntelek, ó örömünknek Anyja. Te valóban áldott vagy, mert az asszonyok
   között egyedül te voltál méltó  arra, hogy Teremtőd anyja légy.  Boldognak
   mondanak téged  minden  nemzetek.  Ó Mária,  ha  beléd  vetem  bizalmamat,
   üdvözülni fogok. Ha oltalmad  alatt leszek, nincs  mitől félnem, mert  aki
   téged tisztel,  annak birtokában  vannak az  üdvösség fegyverei,  melyeket
   Isten csak azoknak ad meg, akiket üdvözíteni akar.
 

 

Szent Germanosz: Szűzanyához

Ó Úrnő, Isten egyedül téged adott nekem vigasztalásul:
   Szikkadt szárazságomra égi harmat;
   kiszáradt szívemet öntöző isteni patak;
   sötét lelkemnek fénylő lámpás;
   bolyongásomban útmutató;
   gyöngeségemben erő;
   ruhátlanságom betakarója;
   koldusszegénységem gazdagsága;
   idült sebeim gyógyszere;
   könnyeim fölszárítója;
   sóhajaim csitítója;
   bajaimban segítőm;
   bánatomban vigasztalóm;
   rabságomban szabadítóm,
   üdvösségem reménye:
   hallgasd meg könyörgésemet!
   Könyörülj rajtam!  Az emberszerető  Isten Anyjaként  tekints reám,  hajtsd
   füledet kéréseimhez, és teljesítsd lelkem forró vágyait. Ámen.
  

 

II. János Pál pápa: A Szűzanyához

    Légy áldott, ó, kegyelemmel teljes Szűz!
   Fogadj el minket, amilyenek vagyunk, itt melletted.
   Fogadj el minket! Tekints a szívünkbe!
   Fogadd el gondjainkat és reményeinket!
   Segíts nekünk Te, kegyelemmel teljes, hogy kitartsunk a kegyelemben, és ha
   szükséges lenne,  visszatérjünk  az élő  Isten  kegyelmébe, ami  az  ember
   legnagyobb és természetfeletti jósága.
 

 

  Szent Benedek: Ima Jézushoz

   Adj nekem, jóságos Jézusom
   Téged megértő értelmet,
   Téged átélő érzelmet,
   Hozzád siető lelket,
   Irántad buzgó bensőséget,
   Rád bukkanó bölcsességet,
   Téged felismerő világosságot,
   Érted égő szeretetet,
   Benned élő szívet,
   Téged dicsérő tetteket,
   a Te szavaidra hallgató fület,
   a te szépségedet szemlélő szemet,
   a Te fölségedet magasztaló nyelvet,
   Neked kedves életmódot,
   a Tőled küldött bajokat elviselő békességet,
   Hozzád vágyó hű kitartást,
   és adj, Jézusom, boldog halált!
   Jutalmazz jelenléteddel,
   fényes feltámadással,
   és az örökké boldog életben
   add jutalmul magadat! Ámen.
 

 

Svéd Szent Brigitta: Ima

   Mindenható és legjobb Uram, figyelmesen vizsgálom bűneim sebeit,  melyeket
   már gyermekkorom óta  hordok. Sírok,  mert haszontalanul telt  el az  idő.
   Erőm  nem  elegendő,  hogy  kitartsak  a  fáradozásban,  erőim  hiúságokra
   pazaroltam.
   Mivel  te  vagy  minden  jóság   és  irgalom  forrása,  hozzád   könyörgök
   kegyelemért  és  irgalomért,  könyörgök,  irgalmazz  nekem!  Érintsd   meg
   lelkemet szerető kezeddel, hiszen te vagy a legjobb orvos, vigasztald  meg
   lelkemet, hiszen te vagy a legjobb vigasztaló!
 

 

 

 Csokonai Vitéz Mihály: Ima az állhatatosságért


   Igazságtalanságnak gyűlölője  és  igazságnak  tántoríthatatlan  fejedelme,
   Édes Atyánk a  Krisztus Jézusban,  aki erőtlenség alá  vetetted az  emberi
   nemzetet, adj oly állhatatos és mindent könnyen kiállható szívet, hogy  ha
   nyomorúságok érnek bennünket, el ne  csüggedjünk, tehozzád és ne  másokhoz
   folyamodjunk!
   Adj továbbá a mi kezünkbe olyan kulcsot, mellyel bátran megnyithatjuk a te
   lakóhelyedet, ahol nincs  nyomorúság, nincs siralom  és szomorúság,  hanem
   vég nélkül való öröm.

Ámen.
 

 

    

Kolumbusz Kristóf: Ima

Én csak szegény bűnös vagyok, Uram,
   de mihelyt szólítalak,
   kegyelmeddel és irgalmaddal
   egészen elárasztasz engem.
   Legnagyobb boldogságomról mondanék le,
   ha nem törekednék arra,
   hogy mindig csodálatos
   jelenlétedben éljek! Ámen.
 

 


Loyolai Szent Ignác: Fogadd el Uram

      Fogadd el Uram, egész szabadságomat,
   fogadd el emlékező tehetségemet,
   értelmemet és egész akaratomat.
   Amim van és amivel rendelkezem,
   mind Te adtad nekem;
   mindezt visszaadom Neked egészen;
   és mindenestől átadom szent akaratodnak,
   hogy rendelkezzél vele.
   Csak a Te szeretetedet és kegyelmedet add nekem,
   és én eléggé gazdag leszek,
   és nem kívánok többé semmi egyebet. Ámen.
  

 

Boldog Kalkuttai Teréz: Ima

   Uram, ha  meggyőződéssel  vallom,  hogy szegény  vagyok,  de  egy  őszinte
   pillanatban  észreveszem,   hogy   büszkeségem  és   irigységem   gazdagon
   burjánzik, szabadíts meg önmagamtól!
   Uram ha véletlenül összekeverem a mennyek országát e világ  birodalmaival,
   add, hogy benned boldogságot találjak, és csak benned bízzak!
  

 

Nagy Szent Gergely: Ima

  Ó, Uram, add, hogy megértsem, milyen nagy biztonsága és békéje van annak a
   szívnek, amely semmire sem vágyódik ezen a világon!
   Ha ugyanis  szívem  földi javak  után  áhítozik, nem  lehet  nyugodt,  nem
   élvezhet biztonságot,  mivel  vagy azt  keresi,  amije nincs,  vagy  annak
   elvesztésétől retteg, amije van; a szükségben boldogulást remél, s  amikor
   boldogul, a szükségtől retteg. Állandóan ide-oda hullámzik.
   Ha viszont te, Istenem, megadod  lelkemnek, hogy szilárdan a mennyei  haza
   vágyaihoz tapadjon,  akkor  sokkal  kevésbé érinti  a rövid  ideig tartó  dolgok
   hullámverése.
   Add, hogy  minden külső  izgalom elől  ebbe a  vágyába, titkos  menedékébe
   vonuljon vissza,  ott nyugodtan  megmaradjon,  és minden  múlékony  dolgon
   túllépve békéje nyugalmában maradjon a világban és kívül a világon!
  

 

  Indián ima:


Szépség előttem
Szépség mögöttem
Szépség a balomon
Szépség a jobbomon
Szépség fölöttem
Szépség alattam
A Szépség a Szeretet
A Szeretet az Isten.

 

 

 

Kalkuttai Teréz anya „ 8 parancsolata”

                  

 1. Amit évek hosszú során felépítettél, egy másodperc alatt romba dőlhet.

     Ne törődj vele! Te csak építs.

 2. Ha valakinek segítesz, az emberek haragudni fognak rád.

     Ne törődj vele! Te csak segíts annak, akinek szüksége van rá!

 3. Minden tőled telhetőt tégy meg a világért! Ezért rúgást kapsz cserébe.

     Ne törődj vele! Te csak tedd, ami tőled telik!

 4. Azt a jót, amit ma cselekszel, holnapra elfelejtik.

     Ne törődj vele! Te csak tedd a jót!

 5. A becsületesség, a tisztesség és az igazmondás támadhatóvá tesz.

     Ne törődj vele! Te csak légy becsületes, tisztességes és őszinte!

 6. Az ember ésszerűtlenül gondolkodik, helytelenül cselekszik és önző.

     Ne törődj vele! Te csak szeresd felebarátodat!

 7. Ha jót teszel, azt mások úgy tekintik majd, hogy hátsó szándék vezet.

     Ne törődj vele! Te csak tedd a jót!

 8. Ha céljaid vezérelnek, hamis barátaid és igaz ellenségeid lesznek.

      Ne törődj vele! Te csak kövesd céljaidat!

 

 

Keresztes Szent János:

A szerelmes lélek imája

 

Uram, Istenem, Szerelmem!

Ha még emlékszel bűneimre,

és ezért nem teljesíted, amit kérek,

tedd bennük Akaratodat, ezt óhajtom leginkább:

gyakorold Jóságodat és Irgalmasságodat,

és így megismerlek bennük.

 

És ha az én műveimet várod,

hogy így hallgasd meg imám,

add nekem Te azokat,

tedd meg őket Te magad bennem,

add hozzá a fájdalmakat is, amiket tőlem vársz, csak hallgass meg engem!

 

Ki szabadulhatna meg szegény szokásaitól és nyomorult korlátaitól, ha Te magad nem emeled fel őt a tiszta szeretetben, Istenem?

Hogyan emelkedhetne föl Hozzád az ember, a nyomorban nemzett teremtmény, ha Te magad nem emelnéd fel, Te, Uram, Kezeddel, amely alkotta őt?

 

Istenem, Te nem veszed el tőlem azt,

amit egyszer nekem adtál

Fiadban, Jézus Krisztusban (Róm 8,32).

Benne nekem adtál mindent, amit óhajtok.

Ezért örömmel tölt el az,

hogy Te nem késlekedel, ha én várakozom.

 

Miért késlekedel? Miért halogatod készségedet, szívem, Ha már ettől a pillanattól kezdve szeretheted Istenedet?

 

Enyém az Ég és enyém a föld,

enyém a világ minden népe;

enyémek az igazak, enyémek a bűnösök;

enyémek az angyalok, enyém Isten Anyja;

minden az enyém:

még Maga Isten is enyém és értem van!

mert Krisztus enyém, teljesen értem van.

 

Mit kívánsz, mit keresel hát még, lelkem?

Mindez a tiéd és mindez érted!

Ne kicsinyeld le magad!

Ne figyelj az Atya asztaláról lehulló morzsákra!

Lépj ki a fényre és dicsőítsd magad dicsőségedben!

Rejtőzködj el benne, és élj örömben

és elnyered, amit a szíved kíván!

 

 

Mani -Szentháromság

Gyöngy énekek


Az Atya a kimondhatatlan nagyság.
A Fiú a mérhetetlen tűrés.
A Szent Szellem az, ki nékünk az Életet megnyilvánítja.

 

Az Atya öröktől fogva rejtett.
A Fiú Idegen e világon.
A Szent Szellem az Ösvény az Eonokon át.

Az Atya a mindent ismerő Intelligencia.
A Fiú az Ige, mely önmagát megnyilvánította.
A Szent Szellem a Rejtélyek gyöngéd feltárója.

Az Atya a Hatalom Ura a Világegyetemben.
A Fiú az Atyának engedelmeskedő.
A Szent Szellem az Eonok világossága.

Ajkaink megpecsételése az Atya jele nékünk.
Kezeink békéje a fiú jele.
Szűziességünk tisztasága a Szent Szellem jele.

A megszentelt Szeretet az atya jele nékünk.
A bölcsesség ismerete a Fiú pecsétje.
A parancsolatok beteljesítése a Szent Szellem pecsétje.


Pecsételjük meg ajkainkat, hogy megtalálhassuk az Atyát.
Pecsételjük meg kezeinket, hogy megtalálhassuk a Fiút.
Őrizzük meg tisztaságunkat, hogy megtalálhassuk a Szent Szellemet.

Ámen

 

Manicheus zsoltár :

…Öltsd fel az igazság ruháját,

add át magad a benned lakozó isteninek.

Ajándékozd meg értelmed a hittel.

Tökéletesítsd belátásodat.

A tanácsot kérőkkel légy türelmes,

Megfontolásaidban tartsd meg a bölcsességet

 

Űzd ki a haragot lényedből.

Lágy alázatos a vágyaidban.

Győzd le a szenvedélyt, mely téged mindenbe belevisz.

Higgy rendeltetésedben!

Töltsd be tökéletesen, türelemmel, belső megértésben.

Őrizd meg elhivatottságod mindörökkön örökké. Ámen….

 

Szent Teréz imája:

Hozzon a mai nap belső békét a számodra. Bízz az Univerzumban/Istenben
annyira, hogy tudd, pontosan ott vagy, ahol lenned kell. Ne felejtsd el
a végtelen lehetőségeket, amelyek a hitből erednek. Használd az
adottságokat, amelyeket kaptál, és add tovább a szeretetet, amely
megadatott számodra. Légy elégedett abban a tudatban, hogy az
Univerzum/Isten gyermeke vagy. Legyen ez a tudat teljesen a tiéd, és
adja meg lelkednek a dal, a tánc, a hála és a szeretet szabadságát

 

Antoine de Saint-Exupéry: Fohász

Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak
erőt kérek a hétköznapokhoz.
Taníts meg a kis lépések művészetére!

Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokféleségében és
forgatagában idejében rögzítsem a számomra fontos felismeréseket és
tapasztalatokat!
Segíts engem a helyes időbeosztásban!

Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági sorrendjében, elsőrangú
vagy csak másodrangú fontosságának megítéléséhez!
Erőt kérek a fegyelmezettséghez és mértéktartáshoz, hogy ne csak
átfussak az életen, de értelmesen osszam be napjaimat, észleljem
a váratlan örömöket és magaslatokat!

Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben mindennek simán kell mennie!
Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek,
kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó
ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk!

Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő bátorsága és szeretete az igazság kimondásához!
Az igazságot az ember nem magának mondja meg, azt mások
mondják meg nekünk.

Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, hogy nem teszünk semmit.
Kérlek, segíts, hogy tudjak várni!
Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk van a bátorságra.

Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb
és legtörékenyebb ajándékára méltók lehessünk!

Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a kellő pillanatban és
a megfelelő helyen - szavakkal vagy szavak nélkül - egy kis jóságot
közvetíthessek!

Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől!
Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van!
Taníts meg a kis lépések művészetére!

 

ISTENEM, KÖSZÖNÖM

Istenem, köszönöm mindazt, amit adtál,

Az éjt, a pihenést, a sok-sok szenvedést.

Köszönöm, amiért tűrni tanítottál,

A szenvedéseket, amit a vállamra raktál.

Köszönöm az életet, ami eddig tartott,

Köszönöm a békét, a sok lelki harcot.

Köszönöm, jó Atyám, hogy lelkem hozzád vágyik,
Add, hogy erőm legyen egészen hazáig.

Köszönöm a látást, a két szememet,

Melyet fogjon le egykor a Te szent kezed.

Köszönöm az értelmet, a szót, a hallást,

Köszönöm az Igét, Krisztust, a vallást.

Köszönöm azt is,hogy szeretlek téged,

Köszönöm, hogy hívő fohászom megérted.

Köszönöm, hogy meghallod a jajkiáltást,

Köszönöm a sok megbocsátást.

Sajnos bűnös vagyok, egyre csak vétkezem,

Add szent kegyelmedet, hogy csak a jót tegyem.

Ha Te nem vagy velem, én csak koldus vagyok,

De így, veled, gazdag, nagyon gazdag vagyok.

Minden Tetőled van, és minden Teáltalad,

Csak egy legyen utam: a hit és az alázat.

Uram! Ezen úton vezesd a lelkemet.

Köszönöm, hogy szereted a megtért gyermekeket.

Atyám! Bár a földön nincsen rá érdemem,

Tedd meg Szent Fiad, Jézusom nevében.

Drága, jó Szűzanyám, szólj az érdekemben,

Hogy veled lehessek egykor a mennyekben.

Ámen.

1730-ban jóváhagyta XII.Kelemen pápa

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

csillogo2011. február 6. 06:50

Imát kerestem és mit ad a véletlen - hát az alábbi imádságot,hogy tovább erősödjön a lelkem!


''Győzd le a szenvedélyt, mely téged mindenbe belevisz.
Higgy rendeltetésedben!
Töltsd be tökéletesen, türelemmel, belső megértésben.
Őrizd meg elhivatottságod mindörökkön örökké. Ámen….''

''Ki szabadulhatna meg szegény szokásaitól és nyomorult korlátaitól, ha Te magad nem emeled fel őt a tiszta szeretetben, Istenem?

Hogyan emelkedhetne föl Hozzád az ember, a nyomorban nemzett teremtmény, ha Te magad nem emelnéd fel, Te, Uram, Kezeddel, amely alkotta őt?''

Mindenkinek segít, aki nyitott szívvel olvassa!
Köszönöm szépen Lajos!

Az oldalon sütiket (cookie-kat) használunk egyes funkciók (úgy mint belépés vagy beállítások elmentése) biztosításához, valamint biztonsági okokból. Harmadik féltől származó sütiket használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. A sütikről részletes tájékoztató olvasható adatvédelmi tájékoztatónkban. A süti beállításokat lehetőség van személyre szabni ezen az oldalon vagy az "Elfogadom" gombra kattintva hozzájárulhatsz az összes süti használatához.Elfogadom