955kondoros blogja

Haza
955kondoros•  2021. március 15. 22:07

Petőfi kokárdája

Zsinóros bocskai dolmány,
Fénylő Magyar Szabadság,
Petőfi szíve fölött,a
piros-fehér-zöld kokárda.

955kondoros•  2020. június 21. 13:43

A HŐKÖLÉS NÉPE

Ez a hőkölő harcok népe
S mosti lapulása is rávall,
Hogy az úri kiméletlenség
Rásuhintott szíjostorával.

Mindig ilyen volt:apró khánok
Révén minden igának barma,
Sohse harcolt még harcot végig,
Csak léhán és gyáván kavarta.

Erőt mutattak,erőt látott,
Vertnek született,nem verőnek.
Önerejét feledte mindig,
Sohse szegzett erőt erőnek.

Betyár urai így nevelték,
Nem rúg vissza csak búsan átkoz
S ki egyszer rugott a magyarba,
Szinte kedvet kap a rugáshoz.

Ma is itt ül lomhán,petyhüdten,
Fejét,jussát,szivét kobozzák
S ha néhányan nem kiáltoznánk,
Azt se tudná,hogy őt pofozzák.

Csak a Csodák-Ura meglátná
Végre ezt a szánalmas népet,
Adna neki csak egy dárdányi,
Úri,kis kiméletlenséget.

Hogy néhány maradt sereghajtó
Törötten,fogyva azt ne vallja:
Ezért a népért ugyis mindegy,
Ebsorsot akar,hát-akarja.

Ady Endre
--------------------------------

"A Hazát megerősíteni.
ezt kellene megérteni!
Ha egymással békét nem kötünk,
Magunk sírásói leszünk!
Európa lesz néki hálás,
szól Mag népéről a jóslás.
De addig bőszen kínlódással,
Magunk harcolunk egymással!

Hercegem!
Hallgatva régi felhívásra,
Talpra kell állani újra.
Átkot lerázni belátással,
És nem harcolni egymással!"

Kondorosi K. András: Magyar átok (részlet)

955kondoros•  2020. május 24. 12:37

Fröcsögés,férgezés helyett

A Hazát marcangoljuk tépjük,
részünket duplán kivesszük.
Nincs kímélet,s aggódás érte,
sok percembernek megérte!
Élősködőként a jövőnket,
és az utánunk jövőket
nem nézve,konok pusztítással.
Magunk harcolunk egymással!

A Hazát vérünkkel szereztük,
régi törvényét töröltük!
Új,és újabb uraink lettek,
javainkon élősködtek.
Ám zsarnokainkat leráztuk,
a múltat velük lezártuk.
Megcsonkított hazánkban gyásszal,
Magunk harcolunk egymással!

A Hazát megerősíteni,
ezt kellene megérteni!
Ha egymással békét nem kötünk,
Magunk,sírásói leszünk!
Európa lesz néki hálás,
szól Mag népéről a jóslás!
De addig bőszen,kínlódással,
Magunk harcolunk egymással!

Hercegem!

Hallgatva régi felhívásra,
talpra kell állani újra!
Átkot lerázni belátással,
és nem harcolni egymással!955kondoros•  2020. március 15. 15:39

Tűzd ki a kokárdát!

Tűzd ki a kokárdát,
Őrizd tisztaságát,
Ne csúfold meg hazád,
Ne kockásing mintást,
Piros-fehér-zöldet,
Ez megkülönböztet,
Magyarok körötted.


955kondoros•  2020. január 20. 18:26

Aranyos Szegellet

Hazánkba jön élősködni,
Gyilkolni,erőszakolni
Templomainkat rombolni,
Magyarságunkban alázni,
Nekünk ez a szülőföldünk,
Az Aranyos Szegelletünk,
Félve is hőssé kell lennünk,
Parancsolja magyar vérünk!"S akik még vagytok őrzőn,árván,                                                                                                                                                                                                         Őrzők: vigyázzatok a strázsán."                                                                                                                                                                                                                              

    Ady Endre:Intés az őrzőkhöz