vassné Hanesz Kata Katy

haneszkata•  2017. január 15. 22:11

Régi emlékek,vágyak,az élet rögös útján.


Az álom... 
 
A természetnek legszebb adománya. 
Megnyílik ekkor vágyink tartománya. 
Mit nem lelünk meg ébren a világon. 
Álmában a szegény 
Nem fázik és nem éhezik, 
Bibor ruhába öltözik, 
S jár szép szobák lágy szőnyegén. 
Álmában a király 
Nem büntet, nem kegyelmez, nem birál... 
Nyugalmat élvez. 
Álmában az ifju elmegy kedveséhez, 
Kiért epeszti tiltott szerelem, 
S ott olvad égő kebelén. - 
Álmamban én 
Rabnemzetek bilincsét tördelem! 
Szalkszentmárton, 1846. március 10. előtt 
Petőfi Sándor